TIẾP NHẬN DỊCH VỤ
tư vấn

O914.80.50.50

hỗ trợ kỹ thuật
teamviewer từ xa

O938.51.60.50

BÁO TRÌ MÁY TÍNH
Đăng ký hợp đồng

bao.kd@minhhoangcomputer.com
 
 
27,000,000 VNĐ
4,200,000 VNĐ
5,800,000 VNĐ
9,200,000 VNĐ
16,785,000 VNĐ
23,250,000 VNĐ
Liên hệ
Liên hệ

Mainboard MSI ( Intel )

Mainboard MSI MAG B365M MORTAR

2,100,000 VNĐ
450,000 VNĐ
- 31.25%
3,200,000 VNĐ 2,200,000 VNĐ
5,150,000 VNĐ